ჩვენ შესახებ

სკენარ კლინიკაში მოგემსახურებიან საზღვარგარეთ მომზადებული, მაღალკვალიფიციური, რეაბილიტოლოგ,სკენარ-ექსპერტ...