სკენარი: ეს არის ხელსაწყოს სახელწოდების აბრივიატურა,რაც მოიცავს თვითმაკონტროლებელ ენერგო-ნეირო-ადაპტაციურ რ...